Zabavni angleški tabor za otroke v Cerknem – že drugo leto!

0
997

Društvo za trajnostno rast, društvo za turizem, izobraževanje in osebnostni razvoj iz Cerknega,  v sodelovanju z Društvom Vesela novica iz Ljubljane, letos organizira že drugi zabavni dnevni angleški tabor za otroke v Cerknem. Tabor, ki je namenjen predvsem otrokom v starosti od 5 do 12 let,bo potekal od ponedeljka, 9. julija, do petka, 13. julija 2018, na igrišču pred osnovno šolo in v občinskih prostorih v stavbi CŠOD v Cerknem, vsak dan od 10. do 17. ure.

Med letom smo v Cerknem organizirali tudi dvourne brezplačne angleške zabavne klube (božične, velikonočne). Klubi so bili vedno dobro obiskani (že čez 20 otrok).

Na dnevnem taboru bo tudi letos sodelovalo okoli 10 Američanov, ki bodo prišli v Slovenijoin na angleškem taboru delali kot prostovoljci.  Njihova vloga je nenadomestljiva, saj otroci na ta način spoznavajo angleščino na naraven način, se pogovarjajo z Američani v angleškem jeziku in so na koncu tabora zelo ponosni na to, da so se lahko z njimi sporazumevali. Z drugačnim pristopom do učenja angleščine se pri otrocih razblini marsikateri strah in verjamemo, da zato z večjim veseljem in še bolj samozavestno pristopajo k učenju angleškega jezika tudi v šoli.

Tabor se bo vsak dan začel z igrami na šolskem igrišču. Igre bodo zelo zanimive in predvsem povezovalne, z  vključevanjem angleških besed.Igre vedno spremlja veliko smeha, zabave in zdravega, tekmovalnega duha.

Poučevanje angleščine bo potekalo vsak dan od 10.45 do 13. ure, z vmesno 10-minutno malico (sadje, piškoti, pijača). Otroci so običajno razdeljeni v dve skupini, glede na znanje angleščine in starost.

Učenje bo potekalo na zanimiv način, saj bo vključevalo igre, pisanje, risanje, pogovor, petje, učenje novih besed in podobno. Otroci bodo imeli tudi slovenske prevajalce, ki bodo pomagali pri učenju in bili v pomoč pri učenju. Pripravili bomo tudi dodatno angleško gradivo, ki gabodo otroci na taboru delno pisno izpolnjevali, poudarek pa bo na ustnem izražanju, branju napisanega, pravilni izgovorjavi… Nekaterih besed se bodo otroci učili preko pesmi. Na ta način se bodo besed lahko naučili tudi najmlajši. Otroci bodo lahko gradivo dopolnili tudi po taboru doma.

Po učenju angleščine sledi kosilo v bližnjem gostišču.V popoldanskem programu bodopotekala različna zabavna tekmovanja med skupinami, od iger z žogo, tek, do zanimivih vodnih iger ipd.Igrambo vedno sledil resnejši del, da se bomo vsi skupaj ponovno umirili in prisluhnili zanimivim in poučnim zgodbam o krščanskih in moralnih vrednotah, ki bodo vključevale zgodbe o odpuščanju, dajanju, sprejemanju, pogumu, ljubezni ipd. Temu bodo sledila različna tekmovanja, skeči in kviz, kjer bodo otroci tekmovali med seboj, kdo si je več zapomnil iz zgodb.

Za zaključek dneva bodo ročna dela, ki jih bodo ponovno vodili Američani. Otroci bodo do konca tabora izdelali zanimive izdelke, ki jih bodo zadnji dan odnesli domov.

Zadnji dan bomo povabili vse starše in sorodnike in jih pogostili v sodelovanju s starši. Otroci bodo pokazali, kaj so se med tednom naučili. Predstavile se bodo vse skupine otrok s svojim angleškim programom. Američani bodo vsem otrokom podelili priznanja za uspešno opravljen angleški tabor.

Lepo povabljeni na poletni 2. angleški tabor v Cerknem.

Renata Mavri

Informacije in prijave v Cerknem: Društvo za trajnostno rast, tel. 031 608 694 (Renata Mavri), e-naslov: renata.mavri@gmail.com ali

Društvo Vesela novica, www.veselanovica.si, tel. 041 645 441 (Zvonko), e-naslov: zdturinski@gmail.com