Za 12 odstotkov več prihodov turistov v prvih 11 mesecih

0
1103

Tako za Cerkljansko kot celotno državo je izredno uspešno turistično leto. Število skupnih prihodov v našo destinacijo je bilo v prvih enajstih mesecih letošnjega leta za 12 % višje kot v enakem obdobju lani, in sicer smo jih našteli 15.393. Tu je treba posebej izpostaviti predvsem obisk tujih gostov, ki je bil za 16 % višji v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Pri prenočitvah je slika dokaj podobna. Prav tako je v enakem primerjalnem obdobju vidna skupna rast, in sicer je ta 10-odstotna. Realiziranih je bilo 47.764 prenočitev. Veseli predvsem dejstvo, da so tuji gostje ustvarili kar 17 % več prenočitev kot v enakem obdobju lani, medtem ko so domači gostje ustvarili 6 % več prenočitev. Pri tem velja omeniti, da je razmerje, ko govorimo o realiziranih nočitvah, med domačimi in tujimi gosti v zadnjih dveh letih približno 60 % proti 40 % v korist domačih. Povprečna doba bivanja je v zadnjih dveh letih nekje na enakem nivoju. To pomeni, da se obiskovalci pri nas zadržijo približno 3,1 dneva.

Največ gostov s Hrvaške

Veseli nas, da smo uspeli v letošnjem letu v naše kraje privabiti več tujih gostov. Če preverimo podrobneje po državah, iz katerih je bilo teh gostov največ, lahko vidimo, da so v ospredju naši južni sosedje Hrvati, ki so v prvih enajstih mesecih letošnjega leta realizirali kar 30 % vseh tujih prenočitev, sledijo jim Belgijci s 13 %, Madžari z 11 %, Italijani z 10 % ter Nemci s približno 7 %. V primerjavi z lanskim letom je opazen tako porast hrvaških, belgijskih, kot tudi madžarskih gostov, medtem ko je bilo Nemcev ter Italijanov nekaj manj.

Obisk turističnih znamenitosti

Podatki o obisku glavnih turističnih znamenitosti v občini so zelo vzpodbudni. Partizansko bolnico Franja je do konca novembra letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta obiskalo kar 18 % več gostov (25.512), od tega je bilo tujih 30 %. Njihova rast v primerjavi z letom 2016 pa je bila še višja, in sicer za kar 20 %. Veliko je k povečanem obisku pripomogla pridobitev Znaka evropske dediščine v letu 2015.

15.393 prihodov turistov, 47.764 nočitev na Cerkljanskem

Obisk Cerkljanskega muzeja je bil primerjalno nekaj manjši, predvsem na račun tujih obiskovalcev. Glavni razlog gre iskati v tem, da je bil v letu 2016 Svetovni čipkarski kongres v Ljubljani, kar nekaj skupin udeležencev pa je obiskalo tudi Cerkljanski muzej. Bevkova domačija zadnja leta beleži rahel padec obiska. To gre pripisati dejstvu, da Bevka ne vključujejo več v pouk osnovnošolcev v takšni meri kot nekoč, saj med današnjimi mladimi bralci ni več tako priljubljen. Arheološki park Divje babe v letu 2017 beleži približno enak obisk kot leto poprej, in sicer nekaj več kot 1.000 obiskovalcev.

V letu 2018 je v načrtu nadgradnja promocijskih aktivnosti na destinaciji, predvsem v smeri občutno večje prisotnosti na različnih spletnih kanalih.