Z novimi obvestilnimi tablami do izboljšanja turistične infrastrukture

0
131

Urejena infrastruktura predstavlja enega izmed ključnih stebrov turističnega razvoja, saj neurejena infrastruktura oziroma pomanjkanje osnovne infrastrukture otežuje razvoj turizma, vodi do sporov s preostalimi uporabniki in lokalnim prebivalstvom, pogosto pa ima tudi negativne vplive na naravno okolje. V skladu z listo prioritetnih investicij navedeno v Strategiji razvoja trajnostnega turizma v Občini Cerkno 2021–2025, so bile v preteklih dneh postavljene štiri obvestilne table za turistične znamenitosti, in sicer dve na območju naselja Stopnik – za Arheološki park Divje babe, ter dve skupni tabli za Arheološki park Divje babe in Domačijo Franceta Bevka, na območju naselja Reka. Pred samo postavitvijo je bil pripravljen kompleten elaborat za državno cesto, v okviru katerega je bil izdelan tehnološki elaborat (tehnični izrisi) ter teoretični elaborat (grafični prikaz lokacije itd.).

Poleg izboljšanja turistične infrastrukture bodo obvestilne table pripomogle tudi k promociji turističnih znamenitosti na destinaciji ter spodbujale obiskovalce k trajnostni mobilnosti. Tako Občina Cerkno, kakor tudi LTO Laufar Cerkno se zavedata pomena urejene infrastrukture ter bosta tudi v prihodnje skrbela za investicijska vlaganja v razvoj turistične infrastrukture na destinaciji.