Velika večina obiskovalcev zadovoljna z izkušnjo na destinaciji

0
554

V destinacijo Cerkno je v preteklih zimskih mesecih večina obiskovalcev (81 %) pripotovala od doma. Med bivanjem na destinaciji je le 13 % anketiranih obiskovalcev uporabljalo lokalni javni prevoz, večina pa je destinacijo raziskovala peš, s kolesom ali z avtom. Za 66 % obiskovalcev je bil to prvi obisk destinacije Cerkno, kot glavno aktivnost za popestritev bivanja na destinaciji, pa jih je večina navedla smučanje. Vsi anketirani so na destinaciji prespali, vzpodbudno pa je tudi dejstvo, da se jih kar 91 % zaveda našega prizadevanja in pobud za trajnostni razvoj turizma. O gostoljubju in dobrem počutju na destinaciji priča tudi dejstvo, da je kar 87 % anketiranih zadovoljnih z obiskom destinacije.