Velika večina anketiranih občanov podpira razvoj turizma

0
617

Ker je razvoj Cerkljanske kot turistične destinacije odvisen tudi od prebivalcev, ki v tem okolju bivajo vsakodnevno in se s trajnostnim, zelenim turizmom srečujejo na vsakem koraku, je pomembno, da se prisluhne tudi željam potrebam in predlogom lokalnega prebivalstva. Ker je Cerkno že prejelo znak Slovenia Green Destination, se lokalna turistična organizacija želi razvijati v tej smeri tudi v prihodnje in ti odgovori ponujajo ideje za nadaljnje aktivnosti.

Anketa je bila objavljena v spletni verziji, v njej pa je sodelovalo 62 občanov občine Cerkno (56 % žensk in 44 % moških). Sodelovale so vse starostne skupine, polovica anketiranih je bilo starih od 31 do 50 let, tretjina od 18 do 30, nekaj več kot petina starejših od 50 let in manj kot 5 % vprašanih mlajših od 18.

Večina (98 %) anketiranih podpira turistični razvoj naše destinacije. Prav tako več kot polovica anketiranih meni, da pozitivni učinki turizma odtehtajo negativne učinke. 7 od 10 vprašanih meni, da je bolje, če se na naši destinaciji razvija turizem kot katera koli druga panoga, 8 od 10 pa, da turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto, kulturo in dediščino. 76 % anketiranih meni, da turizem ne povzroča onesnaževanja, so pa deljena mnenja o tem, ali turizem povzroča prometne težave v občini (40 % za in 40 % proti). Povečanje števila turistov spodbuja razvoj lokalnega gospodarstva (85 %) in kakovosti življenja v občini (65 %). Polovica anketiranih občanov meni, da nimajo možnosti sodelovati pri načrtovanju trajnostnega razvoja turizma, tretjina jih meni, da imajo možnosti, petina pa jih ostaja neopredeljenih. Skoraj polovica (44 %) jih meni, da niso dobro obveščeni o razvoju turizma, tretjina jih je dobro obveščenih, tretjina pa ostaja neopredeljena. Kar 84 % jih meni, da število obiskovalcev na destinaciji ni previsoko in posledično ne vpliva negativno na kakovost življenja lokalnega prebivalstva.

Ob tem se vsem občanom, ki so si vzeli čas in podali odgovore na zastavljena vprašanja, najlepše zahvaljujemo.