Vabljeni k izpolnjevanju kratke ankete

0
885

Spoštovane občanke in občani,

Občina Cerkno pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS), ki bo podlaga za pridobivanje sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti. Izvajanje ukrepov, ki jih bo določila CPS, bo imelo vpliv na vaše življenje in mobilnost, zato je izjemnega pomena, da sodelujete pri njeni pripravi.

Namen Celostne prometne strategije je uvesti pameten in učinkovit prometni sistem, ki ga bo pripravila strokovna skupina, usklajen pa bo v posvetovanju z javnostjo. Skozi različne ukrepe  bo spodbujano kolesarjenje, hoja in uporaba javnih prevoznih sredstev ter drugačnih oblik prevoza. Uspešnost ukrepov CPS se bo pokazala v boljši učinkovitosti prometa in mobilnosti ter bolj trajnostnih  potovalnih navadah prebivalcev. Pokazali se bodo tudi pozitivni učinki na okolje in zdravje ljudi ter na kakovost bivanja občanov. Izvajanje ukrepov, ki jih bo določala CPS, bo imelo nedvomno velik vpliv na življenje in mobilnost občanov, zato je izjemnega pomena, da sodelujete pri njenem načrtovanju. Postopek priprave strategije je v ta namen prepleten s številnimi dejavnostmi obveščanja in vključevanja javnosti – vse od prvega pa do zadnjega koraka. Odprte bodo številne možnosti sodelovanja in posvetovanja med vsemi deležniki – predstavniki javne uprave, gospodarstva in civilne družbe, vključno z vsemi zainteresiranimi občani.

Prva javna razprava kot posvetovalno srečanje  pripravljavcev CPS, občinske uprave, ključnih deležnikov ter vseh zainteresiranih občank in občanov.bo potekala v četrtek, 5. aprila.

Glavni namen razprave bo predstavitev ključnih informacij o pripravi CPS, razprava z udeleženci ter pridobitev njihovih mnenj o aktualnih prometnih izzivih ter predlogih glavnih usmeritev CPS, pa tudi morebitnih dodatnih predlogov glede vključevanja javnosti.

Vabimo vas k sodelovanju v kratki ANKETI na temo vaših potovalnih navad in zadovoljstvu z ureditvijo prometa v občini Cerkno.  Anketa je v spletni obliki dostopna na povezavi https://www.1ka.si/a/160084.

Z izpolnjeno anketo lahko sodelujete tudi v nagradnem žrebanju za več praktičnih nagrad, ki jih prispevajo Občina Cerkno, podjetje Velo d.d., LTO Laufar Cerkno, Planinsko društvo Cerkno in podjetje AVRIGO d.o.o..:

  • NAGRADA št. 1: ZLOŽLJIVO E KOLO NEOM  (model Letric Arrow, 6 prestav, Velo d.d.)
  • NAGRADA št. 2:  BREZPLAČNA DVODNEVNA IZPOSOJA GORSKEGA KOLESA (LTO Laufar Cerkno)
  • NAGRADA št. 3: BREZPLAČNO DVODNEVNO BIVANJE V KOČI NA POREZNU za eno osebo (sobota in nedelja; sodelovanje pri prostovoljnem dežurstvu v koči; Planinsko društvo Cerkno)
  • NAGRADA št. 4: BREZPLAČNO DVODNEVNO BIVANJE V KOČI NA POREZNU za eno osebo (sobota in nedelja; sodelovanje pri prostovoljnem dežurstvu v koči, Planinsko društvo Cerkno)
  • NAGRADA št.5: BON ZA KOSILO V PLANINSKI KOČI NA POREZNU ZA DVE OSEBI  (Planinsko društvo Cerkno)
  • NAGRADA št. 6: BON ZA KOSILO V PLANINSKI KOČI NA POREZNU ZA ENO OSEBO (Planinsko društvo Cerkno)
  • NAGRADA št. 7: Praktična nagrada podjetja AVRIGO d.o.o.
  • NAGRADA št. 8:  Praktična nagrada podjetja AVRIGO d.o.o.
  • NAGRADA št. 9: Praktična nagrada podjetja AVRIGO d.o.o.
  • NAGRADA št. 10: Praktična nagrada podjetja AVRIGO d.o.o.

Hvala že vnaprej za vaše sodelovanje!

Občina Cerkno

Občinska uprava