V Cerknem vedno več zanimanja za trajnostni turizem

0
775

LTO Laufar Cerkno je v mesecu novembru, v sklopu projekta FORMICA 2 Cerkno-Idrija-Logatec, organiziral dve brezplačni izobraževalni delavnici na temo trajnostnega razvoja za turistične ponudnike. Cerkno je namreč destinacija, ki vztrajno stopa po poti trajnostnega razvoja, o čemer priča tudi dejstvo o vključitvi v Zeleno shemo slovenskega turizma ter pridobitvi srebrnega znaka Slovenia Green Destination, nenazadnje pa tudi načrtovanje priprave »Strategije trajnostne rasti turistične destinacije Cerkno 2020-2025«, ki jo LTO Laufar Cerkno pripravlja za leto 2019.

Pomemben del te zelene zgodbe pa so tudi turistični ponudniki, ki s svojo zgodbo soustvarjajo pot prihodnosti – zeleno pot, zaradi česar sta bili delavnici namenjeni prav njim. Pozitiven odziv in lepo število udeležencev nakazuje, da je informiranje o trajnostnem razvoju, v lokalnem okolju še kako pomembno in zaželeno.

Na prvi izobraževalni delavnici, ki jo je vodila Tina Hedi Zakonjšek – članica akreditiranega partnerja Slovenske turistične organizacije (STO), ki vodi nacionalni program in certifikacijsko shemo pod imenom Zelena shema slovenskega turizma, ter akreditirana svetovalka in preveriteljica za trajnostni certifikat Travelife, so udeleženci izvedeli več o pomenu trajnosti za doseganje in ohranjanje konkurenčnosti ter spoznali osnovne značilnosti posameznih trajnostnih certifikatov s predstavitvijo posameznih primerov dobrih praks.

Druga izobraževalna delavnica, ki jo je poleg Tine Hedi Zakonjšek vodila tudi Milena Lukić – nacionalna koordinatorka programa Zeleni ključ, pod okriljem društva DOVES – FEE Slovenia, pa je bila namenjena podrobnejši predstavitvi trajnostnih certifikatov Travelife in Zeleni ključ (Green Key). Udeleženci so namreč zelo podrobno, po posameznih kriterijih, spoznali postopka certificiranja.

Trajnostni razvoj je POT do zadovoljnega potrošnika, uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja, zaradi česar je oblikovanje trajnostno usmerjene turistične ponudbe nujno za ohranjanje konkurenčnosti v mednarodnem okolju. Sodeč po odzivih, pa se destinaciji Cerkno v prihodnje obetajo tudi prvi turistični ponudniki s pridobljenimi trajnostnimi certifikati.