Leto 2017 je bilo za cerkljanski turizem zelo uspešno. Statistični podatki kažejo občutno rast, tako na področju prihodov, kot tudi prenočitev.

Če se najprej osredotočimo na prihode, je bilo teh v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 za 14 % več.

Domači gostje so pri tem ustvarili 13 % več prihodov, medtem ko je bilo tujih gostov kar 18 % več.

Med državami iz katerih je prišlo največ tujih gostov prednjači Hrvaška, ki je ustvarila približno 30 % vseh prihodov, sledi Italija s 13 % ter Belgija z 9 %. V primerjavi z letom 2016 smo občutno rast prihodov zabeležili s strani madžarskih gostov (30 %) ter Belgijcev (15 %).

Pri prenočitvah je slika takšna, da jih je bilo v letu 2017 ustvarjenih skupno 13 % več kot v letu 2016.

Ob tem velja omeniti, da je bila presežena meja 50.000,00 ustvarjenih prenočitev (52.661,00).

Veseli predvsem podatek, da so tuji gostje ustvarili kar 19 % več prenočitev, medtem ko so jih domači gostje ustvarili 9 % več. Sicer tudi po številu ustvarjenih tujih prenočitev prednjačijo Hrvati (34 %), sledijo jim Belgijci z 12 % ter Madžari z 11 %. Tudi tukaj lahko največjo rast v primerjavi z letom 2016 pripišemo madžarskim gostom, ki so ustvarili 17 % več prenočitev, sledijo jim Hrvati s 14 % rastjo.

Razmerje med domačimi in tujimi gosti je nekje 60 % proti 40 % v prid domačim gostom, tako pri ustvarjenih prenočitvah, kot tudi prihodih. Se je pa ta razlika v letu 2017 za nekaj odstotkov zmanjšala v primerjavi z letom 2016.

Povprečna doba bivanja zadnji dve leti ostaja nekje na enakem nivoju, kar pomeni, da se obiskovalec na Cerkljanskem zadrži približno 3,1 dneva.