Uspešno leto za cerkljanski turizem

0
964

Leto 2017 je bilo za cerkljanski turizem zelo uspešno. Statistični podatki kažejo občutno rast, tako na področju prihodov, kot tudi prenočitev.

Če se najprej osredotočimo na prihode, je bilo teh v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 za 14 % več.

Domači gostje so pri tem ustvarili 13 % več prihodov, medtem ko je bilo tujih gostov kar 18 % več.

Med državami iz katerih je prišlo največ tujih gostov prednjači Hrvaška, ki je ustvarila približno 30 % vseh prihodov, sledi Italija s 13 % ter Belgija z 9 %. V primerjavi z letom 2016 smo občutno rast prihodov zabeležili s strani madžarskih gostov (30 %) ter Belgijcev (15 %).

Pri prenočitvah je slika takšna, da jih je bilo v letu 2017 ustvarjenih skupno 13 % več kot v letu 2016.

Ob tem velja omeniti, da je bila presežena meja 50.000,00 ustvarjenih prenočitev (52.661,00).

Veseli predvsem podatek, da so tuji gostje ustvarili kar 19 % več prenočitev, medtem ko so jih domači gostje ustvarili 9 % več. Sicer tudi po številu ustvarjenih tujih prenočitev prednjačijo Hrvati (34 %), sledijo jim Belgijci z 12 % ter Madžari z 11 %. Tudi tukaj lahko največjo rast v primerjavi z letom 2016 pripišemo madžarskim gostom, ki so ustvarili 17 % več prenočitev, sledijo jim Hrvati s 14 % rastjo.

Razmerje med domačimi in tujimi gosti je nekje 60 % proti 40 % v prid domačim gostom, tako pri ustvarjenih prenočitvah, kot tudi prihodih. Se je pa ta razlika v letu 2017 za nekaj odstotkov zmanjšala v primerjavi z letom 2016.

Povprečna doba bivanja zadnji dve leti ostaja nekje na enakem nivoju, kar pomeni, da se obiskovalec na Cerkljanskem zadrži približno 3,1 dneva.