Ukrepi za doseganje višje kakovosti ovčje volne

0
745

Strokovno izobraževanje za rejce drobnice

Izvajalec: Klavdija Kancler, univ. dipl. inž. zoot., KGZ Nova Gorica

(prehranjevanje, pogoji v hlevu in na pašniku, zdravje živali in vpliv tretiranja z zdravili, pasme ovc,…)

KDAJ: sobota, 15. september 2018, od 8. do 10. ure

KJE: v salonu Hotela Cerkno

Aktivnosti in izobraževanja so za udeležence brezplačna. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail naslov: alenka.pisljar@icra.si ali telefonsko številko: 05 93 40 390, do zasedbe prostih mest. Število mest je omejeno.

Vabljeni k sodelovanju!

LAS s CILjem

Operacija ˝Novi izzivi slovenske drobnice˝ je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoj podeželja 2014 – 2020.

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem, LAS Notranjska, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Dolenjska in Bela krajina izvajajo operacijo z naslovom »Novi izzivi slovenske drobnice«, ki so jo prijavile na 2. javni razpis za podukrep 19.3.: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Več o projektu sodelovanja Novi izzivi slovenske drobnice najdete na spletni strani LAS s CILjem http://las-sciljem.si in na povezavi: http://las-sciljem.si/projekti-las/