Turistična društva

0
2902

Turistično društvo Novaki

Vsako leto člani turističnega društva Novaki organizirajo tradicionalni pohod na Kopo ter skupaj z gasilskim društvom organizirajo Srečanje pod Črnim Vrhom. Obiskovalcem Novakov je TD želelo podrobneje predstaviti ta skrivnostni del hribovja, zato je uredilo in označilo sprehajalno krožno pot na Kopo, ki je označena s simboli Novaške lok smučke. Člani domačega turističnega društva vsako leto smučanje po starem organizirajo tudi na domačem smučišču na Črnem Vrhu. Več informacij o društvu na: www.tdnovaki.si.

Naslov: Dolenji Novaki 26, 5282 Cerkno
Davčna številka: 25139711
E-pošta: info@tdnovaki.si
Spletna stran: http://www.tdnovaki.si
GSM številka: +386 (0)51 689 206

Turistično društvo »Pod Kojco«

Branko Mavrič, predsednik: »Društvo je bilo ustanovljeno na 100. obletnico rojstva rojaka Franceta Bevka, pred 27 leti. Tudi Bevkova beseda je vzpodbuda in zaveza, da ohranjamo kulturno in etnološko dediščino ter jo posredujemo mlajšim rodovom. Vsako leto pripravimo prireditev Poletje pod Kojco. Z društvom Baška dediščina in LTO Laufar organiziramo Bevkov pohod.«

Naslov: Zakojca 1, 5282 Cerkno
Davčna številka: 35515031
E-pošta: td.podkojco@gmail.com
Spletna stran: https://www.facebook.com/turisticnodrustvo.podkojco
GSM številka: 031 493 343

Turistično društvo Reka

Člani s svojimi raznovrstnimi aktivnostmi skrbijo za to, da bi kraj spoznalo čim več ljudi. Najpomembnejši turistični dogodek v vasi je prav gotovo sklop prireditev Glas piščali. Društvo je s svojimi »neandertalci« in najstarejšo piščaljo na svetu sodelovalo že na mnogih prireditvah po Sloveniji in širše ter promoviralo Cerkljansko. Namen društva je pospeševati turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah: oživljati stare običaje in navade, pripravljati in organizirati različne prireditve s področja športa, rekreacije, izletništva, kulture in zabave.

Naslov: Reka 27, 5282 Cerkno
Davčna številka: 34131850
Spletna stran: https://www.facebook.com/turisticnodrustvo.reka
Telefonska številka: +386 (0)5 374 46 06

Turistično društvo Šebrelje

Turistično društvo Šebrelje je ustanovljeno za namen promocije turizma v Šebreljah in skuša s prirejanjem manjših dogodkov popestriti vaško življenje. Turistično društvo obstaja že dobrih 20 let, za svoje dolgoletno delo pa je društvo prejelo leta 2016 občinsko Bevkovo nagrado.

Naslov: Šebrelje 5A, 5282 Cerkno
Davčna številka: 67805566
E-pošta: tdsebrelje@gmail.com
Spletna stran: http://www.sebrelje.si
GSM številka: +386 (0)41 551 020 – Anja Tušar
GSM številka: +386 (0)31 664 780 – Drago Polak
GSM številka: +386 (0)41 400 530 – Marjo Mlakar
GSM številka: +386 (0)31 648 096 – Jana Slabe