Turistična destinacija Cerkno v družbi najboljših

0
628

V četrtek, 29. avgusta, je na povabilo Slovenske turistične organizacije in Ministrstva za gospodarski razvoj v Ljubljani potekalo srečanje predstavnikov 35 vodilnih destinacij slovenskega turizma.

Prvič sta se ga udeležila tudi župan Gašper Uršič ter Gregor Novaković, direktor LTO Laufar Cerkno. Na srečanju je bilo tudi uradno potrjeno, da je Cerkno postalo nova vodilna destinacija slovenskega turizma, kar v prvi vrsti pomeni potrditev kvalitetnega dela v preteklosti, hkrati pa odlično vzpodbudo za uspešno delo tudi v prihodnje.

V uvodnem delu je Miša Novak iz STO predstavila izsledke analize butične ponudbe slovenskega turizma. V nadaljevanju je sledila predstavitev partnerskega dogovora o sodelovanju med STO in vodilnimi destinacijami s ciljem nadgradnje obstoječega sodelovanja pri doseganju visoko zastavljenih ciljev na področju razvoja in promocije slovenskega turizma.

V zaključnem delu srečanja je predstavnica MGRT mag. Suzana Zagorc predstavila »Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021«.