Trajnostna pot destinacije Cerkno in trajnostno poročilo

0
569

Destinacija Cerkno vztrajno stopa po poti trajnostnega razvoja, vse odkar smo se leta 2016 s pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination zavezali k trajnostnemu delovanju na različnih področjih. V preteklem obdobju je bilo izpeljanih kar nekaj ukrepov v smeri okolju prijaznega delovanja, v prvi vrsti ozaveščanje različnih deležnikov, tako zaposlenih v turističnem sektorju, kot tudi lokalne skupnosti.

Na področju sodelovanja s turističnim sektorjem smo v letu 2018 izvedli dogodke kot so: »ZELENI DAN«, »Cerkno ZA zeleni turizem« ter dve brezplačni izobraževalni delavnici na temo trajnostnega razvoja in predstavitve trajnostnih certifikatov za turistične ponudnike. Bili smo ponosni gostitelj osrednjega trajnostnega dogodka slovenskega turizma – Zeleni dan slovenskega turizma. Glede na to, da je Cerkno destinacija s pestro ponudbo lokalnih jedi, smo prepoznali potencial za nadgraditev lokalne kulinarične ponudbe v razvoju skupnega – povezovalnega produkta, kot je npr. kosilo iz lokalno-regionalnih jedi, ki ga bodo obiskovalci destinacije lahko okusili pri različnih turističnih in gostinskih ponudnikih. S tem namenom smo v preteklem letu izvedli prvo izmed treh kulinaričnih delavnic z naslovom »Oblikovanje in razvoj inovativnega kulinaričnega produkta v Idrijsko-Cerkljanski regiji«.

Z namenom mreženja in povezovanja lokalnega okolja smo v sodelovanju z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo izvedli prvi Podjetniški zajtrk v Cerknem.

Da bi se poistovetili s prizadevanjem za trajnost na destinaciji, smo v dogodke vključevali ključne deležnike. V oktobru smo tako izvedli dogodek »Skupaj ohranimo naravo in čisto okolje«, novembra pa je v sklopu projekta GRETA potekala otvoritev geotermalne učne poti s predstavitvijo določenih točk.

Pomemben mejnik na področju trajnostne mobilnosti smo dosegli s sprejetjem Celostne prometne strategije Občine Cerkno, ki vključuje vrsto ukrepov za razbremenitev okolja v katerem bivamo.

V okviru projekta GRETA je bilo marca izvedeno tudi predavanje iz področja zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv, na temo »Koliko nas stane ogrevanje z zemljino toploto? Kakšne so perspektive za Občino Cerkno?«

Glede na to, da imajo velik pomen pri oblikovanju družbene klime prebivalci, smo izvedli spletno anketo o stanju turizma na destinaciji. Analiza odgovorov je bila vsekakor vzpodbudna, saj se je pokazalo, da kar 98 % anketiranih občanov podpira razvoj turizma.
Vseskozi smo si prizadevali za promocijo lokalnih produktov in storitev, tako preko različnih promocijskih kanalov LTO Laufar Cerkno (spletna stran, družabna omrežja…), kakor tudi z možnostjo predstavitve lokalnih pridelovalcev in predelovalcev na enkrat mesečnih kmečkih tržnicah, dogodku »ZELENI DAN«, itd.

Zavedati se moramo, da je okolje v katerem živimo in delamo zaradi različnih dejavnikov obremenjeno bolj kot kadarkoli prej. Naša naloga je, da si v prihodnje zastavimo še višje cilje ter tako storimo vse kar je v naši moči, da to okolje ostane čisto in ohranjeno.

Trajnostno poročilo