Trajnostna pot destinacije Cerkno

0
533

Destinacijo Cerkno krasi razgibana pokrajina, ki se razprostira na površini 131.6 km2. Slikovit pogled na zelene doline, širne gozdove in sončne planote med drugim ponuja najvišji vrh Porezen, visok 1630m. Občina se uvršča med manjše, saj ima 4871 prebivalcev.

Kljub svoji majhnosti, pa obiskovalce navdušuje s čudovito naravo. Kar 95 % destinacije namreč pokrivajo naravne površine, ki so se v preteklosti zaradi razvoja turizma v veliki meri ohranile. Zaradi izjemne in neokrnjene narave, miru ter pestrega živalskega sveta obstajajo priložnosti tudi za razvoj programov za opazovanje živalstva in rastlinstva (lovski turizem z opazovanjem živali, ribolov, opazovanje ptic, opazovanje rastlinstva, gozdov, itd.).

Dodano vrednost destinacije zagotovo predstavlja odsotnost hrupa, saj v bližini središča destinacije ni omembe vrednih virov hrupa. Ravno tako je prednost čist, neonesnažen zrak, nad katerim so navdušeni zlasti obiskovalci iz večjih mest. Skrite kotičke destinacije je mogoče raziskovati s kolesom, ki si ga obiskovalec lahko izposodi v kolesarnici (središče mesta) ter pri nekaterih večjih turističnih ponudnikih namestitev.

Velik pomen se na destinaciji pripisuje ohranjanju in skrbi za okolje, zaradi česar se približno 60 % trdnih odpadkov zbira v ločenih zabojnikih za predelavo. Nekoliko pod nacionalnim povprečjem pa je destinacija na področju ravnanja z odpadnimi vodami, saj se le približno 30 % odplak pred odvajanjem očisti vsaj do sekundarne stopnje.

Glede na to, da zaradi najmodernejšega smučišča v Sloveniji, Cerkno velja za smučarsko destinacijo, se za varnost na cestah pozimi poskrbi s posipavanjem velike količine soli po ulicah in pločnikih. Na letni ravni se v povprečju porabi 450 ton soli, kar vsekakor prekomerno bremeni okolje, zaradi česar bo potrebno razmisliti o ustreznejših alternativah.

Poleg številnih naravnih danosti se destinacija Cerkno ponaša tudi z bogato kulturno dediščino, o čemer priča 145 pomembnih zgodovinskih in spomeniških stavb. V središču mesta se nahaja Cerkljanski muzej – skrbnik celotne zgodovinske, etnološke in kulturne dediščine z območja Cerkljanske, ki obiskovalcem nudi informacije o Partizanski bolnici Franja, Bevkovi domačiji, ter ponuja možnost ogleda dveh stalnih razstav – Cerkljanska skozi stoletja in »Pust je kriv!«

Na področju arhitekture se Cerkljanska v preteklih desetletjih ni veliko spremenila, zaradi česar je ohranjeno lepo število tradicionalnih Cerkljansko-škofjeloških hiš. V večini gre za gručasto lego v naselju. Značilno je prilagajanje reliefu terena, pomembno izstopata vhod in napušč ter strehe z naklonom zaradi obilnih snežnih padavin v preteklosti.

Cerkljanska sodi med bolj varne turistične destinacije v Sloveniji, saj je stopnja kriminalitete izredno nizka, kar zagotovo predstavlja dodano vrednost z vidika obiskovalcev.

V zadnjih letih destinacija Cerkno beleži vse večji obisk tudi v mesecih izven zimske sezone. To je vsekakor velik korak v pravo smer, saj bodo usmeritve Cerkljanskega turizma tako na področju promocije, kakor razvoja turističnih produktov, tudi v prihodnje potekale v smeri zmanjšanja odvisnosti od vse bolj zelenih zim.