Tabor Karajžewc

Za človekovo harmonizacijo in notranjo rast

0
2267

Tabor Karajžewc je osredotočen na žal v današnjih časih precej zapostavljeno in na rob odrinjeno raven kulture. Skozi sporočilnost tabora želijo organizatorji na udeležence in udeleženke prenesti spoznanje, da je za človekovo harmonizacijo in notranjo rast, poleg kreativnega izraza in konkretne umetniške produkcije, še kako pomembna tudi njegova naravnanost do splošne kulture bivanja. Ta v prvi vrsti pomeni spoštljiv odnos do narave in bogatega etnološkega izročila znanj naših prednikov.

Več informacij na: karajzewc.wordpress.com