Reka Idrijca

Naravna vrednota državnega pomena, ki spada v območje Natura 2000

0
7624

Reka Idrijca izvira v Mrzli Rupi, na robu Vojskarske planote, na nadmorski višini 960 m. Po približno 60 kilometrih se v Mostu na Soči izlije v reko Sočo. Ima kar nekaj desnih in levih pritokov. Skoraj celotno porečje Idrijce in njenih pritokov gorvodno od Idrije je od leta 1992 zavarovano kot Krajinski park Zgornja Idrijca in hkrati spada v obsežno območje Nature 2000 Trnovski gozd – Nanos. Območje je zelo zanimivo zaradi raznolike kamninske zgradbe in močno razčlenjenega reliefa, skoraj v celoti poraščeno z jelovo-bukovimi gozdovi, v katerih se skrivajo številne naravne znamenitosti (kraški izviri, gozdni rezervati). Celotna struga Idrijce od izvira do izliva s pritoki vred je evidentirana kot naravna vrednota državnega pomena, hkrati je kot posebna enota uvrščena tudi med območja Natura 2000.

Idrijca je tudi pravi raj za ljubitelje športnega ribolova zaradi izjemnega bogastva rib. Posebnost Idrijce, kot levega pritoka reke Soče, je čistokrvna soška postrv, katere gojitveni potok je v Zakojški grapi. Preostale ribe, ki jih še najdemo v reki Idrijci so: šarenka, križanci, lipan, štrkavec in potočna postrv. Toplota in čistost v poletnem času pa privabljata številne kopalce. Najbolj priljubljeno kopališče je pri Okrepčevalnici Kurn’k na Reki.