Pričetek priprave upravljavskega načrta za Arheološki park Divje babe

0
101

Arheološki park Divje babe zaradi znamenite najdbe najstarejšega glasbila na svetu, 60.000 let stare Neandertalčeve piščali, velja za pomemben element kulturne dediščine na državni ravni ter hkrati predstavlja velik potencial za razvoj turizma v lokalnem okolju.

V preteklem desetletju je bilo veliko govora o nujnosti priprave upravljavskega načrta, sedaj pa je napočil čas za realizacijo. Upravljavski načrt je namreč pomemben strateški dokument s pomočjo katerega bo med drugim arheološki park lahko postal kulturni spomenik državnega pomena.

Z namenom pričetka realizacije aktivnosti v okviru priprave upravljavskega načrta je bilo sklicano prvo srečanje delovne skupine, ki jo sestavljajo različni deležniki, tako iz lokalnega okolja, kakor tudi predstavniki državnih institucij s področja varovanja naravne in kulturne dediščine. Udeleženci so bili seznanjeni s predvideno časovnico ter ključnimi tematskimi sklopi priprave upravljavskega načrta. Prisotni so si bili enotni, da je območje arheološkega parka iz vidika ohranjanja izredno občutljivo, zaradi česar je v upravljavskem načrtu nujno potrebno jasno opredeliti katere razvojne aktivnosti so dovoljene ter v kakšnem obsegu, da se območje parka ohrani v tako dobrem stanju kot je sedaj.

Predvideno je, da se projekt priprave upravljavskega načrta za AP Divje babe zaključi do konca letošnjega leta.