Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje vodenih kolesarskih ogledov

0
170

Datum: 23.6.2020
Številka: 331-0001/2019

ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVAJANJE VODENIH KOLESARSKIH OGLEDOV

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, kot pooblaščenec naročnika Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno, Močnikova ulica 2, 5282 Cerkno, vabi vse zainteresirane, da podajo ponudbo za izvajanje storitev “Vodenje kolesarskih ogledov”

 

Naziv javnega naročila “Vodenje kolesarskih ogledov”
Opis predmeta javnega naročila Celodnevni vodeni ogled za 1, 2, 3 ali več oseb
Plačilo za opravljen vodeni ogled (končni strošek naročnika) 1 oseba            = 75,00 EUR
2 osebi             = 85,00 EUR
3 osebe ali več  = 95,00 EUR
Kraj opravljanja javnega naročila Adria bike trase na Cerkljanskem
Čas izvajanja javnega naročila 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik –         sedež/naslov v Občini Cerkno
–         registracija za izvajanje vodenih kolesarskih ogledov
–         zavarovanje za izvajanje te dejavnosti
–         sprejema višino plačila za omenjene vrste ogledov
Plačilo naročnika Na podlagi izstavljenega e-računa izvajalca v roku 30 dni od dneva prejema pravilnega e-računa. Izvajalec izstavi e-račun do 8. dne v mesecu za oglede, opravljene v preteklem mesecu.
Oprema, ki jo izvajalec uporabi pri izvajanju predmeta javnega naročila, in jo zagotavlja Občina Cerkno –         e-kolesa (9 kos + 1 kos tandem)
–         klasična gorska kolesa (8 kos)
–         čelade (18 kos)
Rok za oddajo ponudb 2.7.2020 do 12.00 ure na elektronski naslov: gregor.novakovic@visitcerkno.si
Dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom Gregor Novakovič,
mtel. 051378415,
e-naslov: gregor.novakovic@visitcerkno.si

župan
Gašper Uršič