Ostala društva

0
2521

Čebelarsko društvo Cerkno

Naslov: Platiševa ulica 7, 5282 Cerkno

Društvo ljudskih godcev Stari meh Lazec

Naslov: Lazec 15, 5282 Cerkno

Člani društva vsako leto pripravijo vrsto dogodkov: pustno koledovanje po vaseh od Lazca do Sovodnja, pogostitev deklet in žena za osmi marec, ples ali koncert v dvorani v Otaležu, kresovanje v Lazcu, Laški sejem, gostovanje na prireditvah v okolici, kostanjev piknik, letni izlet, silvestrovanje, priložnostne delavnice za otroke in razna tematska predavanja. Osrednjo prireditev Laški sejem organizirajo v drugi polovici avgusta, ko se najprej predstavijo ljudski godci od blizu in daleč, druženje se nadaljuje s športom ter glasbi in plesu.

Društvo za oživitev podeželja Jazne

Naslov: Jazne 16a, 5282 Cerkno

V društvu za oživitev podeželja Jazne se ukvarjajo s pripravo različnih športnih in družabnih dogodkov. Če narava dopušča, februarja organizirajo veleslalom ali paralelni slalom, marca se odpravijo na ogled tekem v smučarskih skokih ali poletih v Planici, ob prvomajskem kresu pa se poklonijo prazniku dela in poskrbijo za prijetno druženje.

Osrednja prireditev društva je Sejem v Jaznah. V okviru dogodka že vrsto let poteka gorski tek na Bevkov vrh, kot sestavni del Primorskih gorskih tekov. Pomemben dosežek društva je 23 km dolg kolesarski krog, ki so ga leta 2011 označili na lastno pobudo in s pomočjo DLG Lazec. Kolesarski krog poteka skozi vse vasi krajevne skupnosti Otalež.

V letih 2012 – 2014 z lastnimi sredstvi in prizadevnostjo članov društva in ostalih vaščanov Jazen uredilo lep prireditveni prostor, namenjen športnim in kulturnim prireditvam ter preživljanju prostega časa. Dodatne najete prostore, ki so jih prav tako uredili sami, pa namenjajo druženju in sestankom.

Klekljarsko društvo Marjetica Cerkno

Naslov: Bevkova ulica 24, 5282 Cerkno

Konjeniško društvo Cerkno

Naslov: Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
GSM številka: +386 (0)31 376 703

Konjeniško društvo Cerkno vzpodbuja vse vrste konjeništva, vzrejo konj, športno in rekreacijsko jahanje.

Lovska družina Otavnik

Lovska družina Otavnik, ki sicer spada v Zvezo lovskih družin Idrija, šteje 38 članov, njihovo lovišče pa se razprostira na dobrih tri tisočih hektarjih. Poleg lepo urejenega doma v Orehku skrbijo tudi za lovsko kočo na Otavniku. Vzdržujejo tudi 50 km steza, ki jih delijo s planinci in sprehajalci. Te steze so prepletene po celem lovišču, od Porezna, preko Zakojške grape, Otavnika, Kojce, do Buckove grape.

Naslov: Orehek 2, 5282 Cerkno
E-pošta: stanko.makuc@freenet.si
GSM številka: +386 (0)41 596 676
Starešina: Stanko Makuc

Lovska družina Porezen Cerkno

Naslov: Goriška cesta 5, 5282 Cerkno
E-pošta: branef@gmail.com
Telefonska številka: +386 (0)5 377 57 36
Starešina: Simon Rudolf

Mladinsko društvo Vidaunk Orehek – Jesenica

Na vrhu Kojce od lanskega leta dalje stoji lesen bivak, ki so ga postavili člani Mladinskega društva in lovske družine ob pomoči helikopterja Slovenske vojske. Ob njem stoji tudi kopa, ki jo člani Mladinskega društva postavijo vsako poletje – v spomin, kako se je včasih »seklo in grablo« seno v Kojci in ga z »loncami« spravljalo v dolino.

Društvo skrbi tudi za vzdrževanje stavbe stare osnovne šole in razvedrilno ter kulturno dogajanje v dolini. Uredilo je tudi dotrajane sanitarije, poskrbelo za nujna vzdrževalna dela v dvorani in s pomočjo Krajevne skupnosti in Občine Cerkno leta 2013 prekrilo streho na stavbi. Rdeči Križ in Erplast Eržen pa sta z denarnimi sredstvi po poplavi pomagala pri sanaciji talne obloge v razredu in nakupu opreme za majhno kuhinjo.

Naslov: Orehek 9, 5282 Cerkno
Telefonska številka: +386 (0)5 377 97 62

Rokodelsko društvo Driklc Cerkno

Do sedaj se je večina spretnosti izdelave raznih rokodelskih izdelkov in druga dediščina Cerkljanske še ohranila in vredno se je potruditi, da tako tudi ostane. V društvu se bomo trudili ohraniti bogato kulturno in drugo dediščino, ki so nam jo zapustili predniki in jim je bila v pomoč za preživetje v teh krajih.

Namen društva je v povezovanju naravoslovnih, tehničnih, humanističnih in družboslovnih znanosti ter umetnosti in tako prispevati k razvoju področja kulture, kulturne in naravne dediščine, etnologije in kulturne antropologije, razvoja turizma, izobraževanja, vzgoje, umetnosti, informiranja, svetovanja, oblikovanja in programiranja, raziskovanja itn.

Naslov: Močnikova ulica 8, 5282 Cerkno
E-pošta: /
Spletna stran: http://www.rokodelci-cerkno.si
GSM številka: +386 (0)

Združenje izdelovalcev Šebreljskega želodca

Naslov: Šebrelje 53, 5282 Cerkno
Telefonska številka: +386 (0) 37 44 276 (Lapanja Štefan)