Ogled kmetije Na Ravan – Prireja senenega mleka

0
574

Kmetija z domačim imenom Na Ravan se nahaja v Cerkljanskem Vrhu na nadmorski višini 900 m. Je hribovska kmetija, katere glavna panoga je prireja in predelava senenega mleka. Obdelujejo 27 ha površin (travniki in pašniki), ki se držijo skupaj v enem kosu. Na kmetiji so v delo redno vpeti starša Judita in Marjan Demšar ter starejši sin Peter. Irena, Matej in Anamarija pa pomagajo vsak po svojih močeh.

S predelavo mleka se resneje ukvarjajo že 25 let, začetki predelave pa segajo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Leta 2010 so živali prenehali krmiti s silažo in začeli pridelovati seneno mleko. Mleko predelujejo v različne sire iz surovega mleka, maslo, skuto in druge sveže mlečne izdelke.

Kmetija Na Ravan nudi voden ogled celotne kmetije, načina kmetovanja in dela proizvodnih prostorov. Udeleženci programa, ki je prilagojen različnim ciljnim skupinam (kmetovalci, mladi, strokovni kader v kmetijstvu) tako:

  • spoznajo prednosti in slabosti paše živali, ki dajejo seneno mleko, ter kakšen vpliv ima to na mlečne izdelke;
  • izvedo ključne razlike med mlekom iz hlevske klasične reje in mlekom iz pašne reje, na podlagi primerjav z različnih vidikov;
  • so deležni predstavitve paše z vidika počutja in proizvodnosti živali ter tudi kot eden od načinov kmetovanja in obdelave travne ruše;
  • spoznajo postopek predelave mleka, pri čemer je poudarek predvsem na predelavi surovega mleka v kakovostne sire, na umestitev sirov v skupine (trdi, poltrdi, mehki, sveži siri) in na merila za razdelitev sirov;
  • izvedo vse o fazah sirjenja, kot so obdelava mleka pred sirjenjem, koagulacija, obdelovanje koaguluma, ločitev sirnega zrna od sirotke, oblikovanje sira, stiskanje, soljenje, zorenje.Posebnost sirov Kmetije Na Ravan je v tem, da mleko ni pasterizirano, zaradi česar je zelo pomembna vrhunska kakovost mleka.

Ob zaključku programa sledi še pokušina in primerjava različnih vrst sirov ter drugih mlečnih izdelkov.

Več o programu in rezervacije na:

Kmetija Na Ravan

Judita Demšar, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
E-pošta: ocanc.naravan@gmail.com
Spletna stran: www.domaci-sir.si
Telefonska številka: +386 (0)5 377 53 12
GSM številka: +386 (0)40 750 983

*Promocija programa poteka v okviru projekta Dobimo se na tržnici 3, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.