Na Cerkljanskem dobili prvi etični kodeks za turistične vodnike

0
400

V mesecu oktobru je luč sveta ugledal etični kodeks za turistične vodnike v destinaciji Cerkno, ki ga je pripravil LTO Laufar Cerkno. To je prvi tovrstni etični kodeks za območje Cerkljanske, ki je nastal z zavedanjem, da pravni akti ne morejo pokriti vseh aspektov turističnega vodenja in da je potrebno v želji po uravnoteženem trajnostnem razvoju destinacije narediti korak dlje.

Etični kodeks turističnih vodnikov v destinaciji Cerkno sledi evropskim standardom, zakonodaji Republike Slovenije, nacionalnemu kodeksu za turistične vodnike in trendom na področju trajnostnega turizma. Sestavljen je iz štirinajstih ključnih načel in poziva vse turistične vodnike v destinaciji Cerkno, da jim sledijo. Ravno turistični vodniki pogosto predstavljajo prvi stik obiskovalcev z lokalnimi prebivalci ter posledično znatno pripomorejo k dojemanju Cerkljanske kot gostoljubne, etične in trajnostne destinacije. Kodeks poudarja kako ključno je, da se turistični vodniki pri opravljanju svojega dela zavedajo svoje odgovornosti tako do obiskovalcev kot tudi do lokalne skupnosti, turističnih ponudnikov in celotne destinacije Cerkno.

S sledenjem načelom kodeksa pa ne krepimo le podobo Cerkljanske, pač pa, kot se za nosilce znaka »Slovenia Green Destination« spodobi, uresničujemo zeleno vizijo celotne Slovenije.

Etični kodeks si je možno ogledati tukaj:
visitcerkno_eticni_kodeks_za_turisticne_vodnike_v_destinaciji_Cerkno