11.9 C
Cerkno
ponedeljek, 28. september 2020 - 17:43

Dobimo se na tržnici 2

Partnerji v operaciji: LAS s CILjem, LTO Laufar Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec

Vrednost celotne operacije: 47.272,58 EUR

Sofinanciranje operacije: 34.027,45 EUR

Trajanje operacije: 01. 7. 2018 – 30. 6. 2019

Vir sofinanciranja: Republika Slovenija, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, LAS s CILjem

POVZETEK

Gre za nadaljevanje skupnega projekta na območju občin Logatec, Idrija, Cerkno, katerega namen je prispevati k vzpostavitvi pogojev in zagotovitvi novih delovnih mest na območju. S prvo operacijo (leta 2017) smo vzpostavili podporno okolje, ki pripomore k vzpostavljanju novih delovnih mest ustvarili prve povezave med lokalnimi skupnostmi in skupinami ponudnikov, zagotovili ustrezno dodatno opremo na tržnicah za njihovo delovanje, izobraževali ponudnike in potrošnike, izvedli tematske dogodke, s promocijo poskrbeli za dvig prepoznavnosti obstoječe ponudbe.

 Operacija temelji na skupnem razvojno-programskem delu tržnic, razvoju lokalne ponudbe, krepitvi promocije ter povezovanju ključnih deležnikov na področju razvoja lokalne ponudbe, tudi krepitve zavedanja in priložnosti dviga lokalne ponudbe v šolah in vrtcih. Operacijo podpirajo vse tri lokalne skupnosti na območju LAS s CILjem, s skupnim ciljem dviga kvalitete življenja, spodbujanja razvoja podjetništva in ustvarjalnosti, zagotavljanja še večje lokalne samooskrbe.

AKTIVNOSTI

 • Izvajanje programskih vsebin
 • Razvoj lokalne ponudbe
 • Izvajanje promocije
 • Koordinacija in vodenje operacije

CILJI OPERACIJE

Kratkoročni cilji:

 • Izvesti programske vsebine na temo lokalne ponudbe.
 • Načrtovati, organizirati različna izobraževanja, delavnice, dogodke s ciljem razvoja lokalne ponudbe.
 • Pripraviti in izvesti promocijske aktivnosti.
 • Sodelovati z in povezati ključne deležnike na področju pridelave, uporabe in spodbujanje razvoja lokalno pridelane hrane na območju.
 • Povezati lokalne ponudnike na območju.
 • Izobraževati obstoječe in nove ponudnike za njihov nadaljnji razvoj lokalne ponudbe.
 • Uspešno koordinirati in izvesti projekt.

Dolgoročni cilji:

 • Prispevati k vzpostavljanju pogojev za oblikovanje novih delovnih mest na območju LAS s CILjem.
 • Krepiti podjetnost za ustvarjanje novih delovnih mest.
 • Ustvariti novo delovno mesto; razviti izdelke in storitve z dodano vrednostjo na območju.
 • Spodbuditi trajnostni razvoj območja in aktivirati potenciale ranljivih skupin.

Več informacij dobite na: www.eu-skladi.si in na http://las-sciljem.si/.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.