12.6 C
Cerkno
torek, 21. september 2021 - 23:13

V nadaljevanju si lahko preberete več o dveh projektih, ki se v letih 2018/19 izvajata v Cerknem. Povezava do evropskih skladov: http://www.eu-skladi.si.

Pri projektu “Dobimo se na tržnici 2” gre za nadaljevanje skupnega projekta na območju občin Logatec, Idrija, Cerkno, katerega namen je prispevati k vzpostavitvi pogojev in zagotovitvi novih delovnih mest na območju. S prvo operacijo (leta 2017) smo vzpostavili podporno okolje, ki pripomore k vzpostavljanju novih delovnih mest ustvarili prve povezave med lokalnimi skupnostmi in skupinami ponudnikov, zagotovili ustrezno dodatno opremo na tržnicah za njihovo delovanje, izobraževali ponudnike in potrošnike, izvedli tematske dogodke, s promocijo poskrbeli za dvig prepoznavnosti obstoječe ponudbe.

Pri projektu “Formica 2 Cerkno – Idrija – Logatec” pa je namen nadaljevati s projektom, ki smo ga začeli izvajati lani – gre za skupen projekt vzpostavitve 3 coworking prostorov, V Cerknem, Idriji in Logatcu. V projektu Formica Cerkno-Idrija-Logatec smo vzpostavili osnovne pogoje za začetek delovanja vseh treh centrov, v dveh od njih smo že v lanskem letu začeli z vsebinskim delom. Začeto delo je edino smiselno in upravičeno nadaljevati naprej v naslednjih letih, zato smo pripravili nadaljevanje projekta – Formico 2 Cerkno-Idrija-Logatec.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.