KS Orehek – Jesenica: Na sončni strani Kojce

0
3428

Krajevno skupnost sestavljata vasi Orehek in Jesenica, ki s hišami, raztresenimi ob vznožju Kojce in Ritovščice, pokrivata celotno dolino na sončni strani Kojce. Krajevna skupnost se prične nekje ‘sredi Križa’, na pobočju nizkih gričev, ob odcepu glavne ceste, po kateri se iz Cerknega preko Zakriža peljemo proti Jesenici in Orehku.

Na Vrhu Križa se odpre najlepši pogled na dolino, na obe vasi in Kojco, s pogorjem Črne prsti v ozadju. Na drugi strani se krajevna skupnost konča z zadnjimi hišami v Orehku, ki jim domačini pravijo ‘Na Nemcih’, tik preden se začne vas Bukovo. Z Vrh Križa na lepem razglednem mestu zagledamo cerkev Svetega Ubalda, nižje pot do prvih hiš v Orehovški grapi. Ta se razprostira po dolini potoka Jesenica, skoznjo pa se vije najkrajša cestna povezava, ki se na Reki priključi glavni regionalni cesti proti Tolminu.

Vaščani Orehovške grape so asfaltacijo poti, ki z Reke pelje do njihovih hiš, sofinancirali s samoprispevkom. V osemdesetih letih so samoprispevku kar pet let namenjali 9% svojih osebnih dohodkov. Del poti, ki povezuje Orehovško grapo in Orehek, je potem še dolga leta ostal makadamski in komaj prevozen. Leta 2007 ga je povodenj skorajda uničila. Vaščani pa so s prostovoljnim delom in pomočjo Občine Cerkno ter Karitas ponovno omogočili prevoznost. Leta 2013 je trikilometrski odsek ceste ob pomoči Občine Cerkno končno le dobil še asfaltno prevleko. Prav ta cestna povezava se je ob žledu, februarja 2014, izkazala kot zelo pomembna vez z dolino.

Eden prvih učiteljev je bil France Bevk

V 66 hišah, kolikor jih je v krajevni skupnosti, danes v Orehku živi 72 ljudi, v Jesenici pa 86. Toliko jih ima tu stalno prebivališče. A vsi ne živijo več v teh krajih, ker si med tednom služijo kruh v večjih centrih ali so nastanjeni v bližnjih domovih upokojencev. Večina aktivnih prebivalcev obeh vasi se dnevno vozi v službo v Cerkno, Spodnjo Idrijo in Idrijo. Žal se je v zadnjih dvajsetih letih število prebivalcev razpolovilo. Starejši ljudje so pomrli, mladi so po odhodu na šolanje v Ljubljano, Kranj ali Novo Gorico tam dobili tudi zaposlitev ali so se odselili bližje centrom, kjer so jim vsakodnevne obveznosti lažje dosegljive.

V najboljših letih med 1970 in 1990 pa sta vasi imeli skupno podružnično trgovino in osnovno šolo, v katero so se vse do leta 1991 s šolskim avtobusom vozili tudi otroci iz Zakojce, Bukovega, Kojce, Žabž in Laharne. Šolo, v kateri je potekal pouk od prvega do četrtega razreda, so s prostovoljnim delom zgradili vaščani obeh vasi. Kot eden prvih učiteljev je v njej poučeval France Bevk, zadnja pa sta v njej službovala Milka Šalgaj in Stanislav Jug.

V šoli so bili tudi prostori za mladinsko dejavnost in dvorana za gledališke predstave, kjer ima danes svoj sedež Mladinsko društvo Vidaunk, ki skrbi za vzdrževanje stavbe in razvedrilno ter kulturno dogajanje v dolini. Društvo je uredilo tudi dotrajane sanitarije, poskrbelo za nujna vzdrževalna dela v dvorani in s pomočjo Krajevne skupnosti in Občine Cerkno leta 2013 prekrilo streho na stavbi. Rdeči Križ in Erplast Eržen pa sta z denarnimi sredstvi po poplavi pomagala pri sanaciji talne obloge v razredu in nakupu opreme za majhno kuhinjo.

Domačini znajo stopiti skupaj

Krajevna skupnost Orehek – Jesenica spada med najmanjše, a infrastrukturno najbolj zahtevne v občini. Prebivalci obeh vasi se zavedajo, da je preživetje in ostajanje ljudi v teh strmih vaseh odvisno predvsem od njih samih. Tako so že v petdesetih letih prejšnjega stoletja tu stekle prostovoljne delovne akcije. Domačini so sami kopali pot, ki je zdaj glavna pot proti Vrhu Križa, zgradili vaške vodovode, postavili traso za prvi telefon, ki je bil nekoč za obe vasi samo pri Jušku v Orehku. Telefonsko centralo v Orehku so krajani v devetdesetih letih s sofinanciranjem in prostovoljnim delom nadgradili v eno tedaj najsodobnejših na Severno – primorskem. Leta 2008 je bila do centrale že speljana tudi optična povezava s svetom. Trenutno na njej teče sanacija po žledolomu.

Prav cestna infrastruktura je in je vedno bila najpomembnejše področje, ki mu krajani posvečajo veliko svojega prostovoljnega dela, od zimske službe na odsekih, ki jih ne pokriva občinska zimska služba, do vzdrževanja in nujnih popravil. Koliko prostovoljnih ur so ljudje pripravljeni posvetiti cestam, ker se zavedajo svoje vsakodnevne odvisnosti od povezave z dolino, je bilo najlepše razvidno po povodnji leta 2007, ko so prebivalci obeh vasi, brez upoštevanih dodatnih delovnih akcij, skupno opravili 1.143 delovnih ur ter dodatno 512 traktorskih ur s svojo opremo. Tako so na najbolj pomembnih delih poti za silo uredili prevoznost, da so lahko do domov pripeljali krmo in drva za zimo.

Na življenje je, kljub vzponom in padcem ter večnemu pomanjkanju časa in denarja, treba gledati s pozitivne plati, so prepričani v krajevni skupnosti. Novo vodstvo krajevne skupnosti si zato prizadeva, da bi življenje na sončni strani Kojce teklo naprej. Ob pomoči Občine Cerkno izvaja aktivnosti za izboljšanje pokritosti krajevne skupnosti s signalom mobilne telefonije, internetne povezave do vseh hiš, postavitev obveščevalnih tabel in usmerjevalnih tabel do posameznih domačij, ureditev učne poti, vzajemno vzdrževanje krajevnih in občinskih cest, ureditev parkirišča pred prostori krajevne skupnosti in spodbujanje kulturnih dejavnosti.

Gostoljubno sprejmejo pohodnike

Krajevna skupnost Orehek – Jesenica ponuja tudi možnosti za prijetne rekreativne pohode. Pot lahko začnete na Reki, kjer sledite tabli, ki kaže v smer Orehovške grape. Nato sledite cesti mimo domačije Marjana Lapanja, znanega čebelarja. Pot vas bo vodila mimo ostalih hiš v Orehovški grapi in zna biti, da vam bo pozdrav »Dober dan« s katerim od »Graparjev« prinesel tudi kozarček ‘ta kratkega’, takega proti prepihu. Pri Mlinarju usmerite svoj korak proti vasi Orehek, kjer že vidite ‘turn’ Svetega Ubalda. Po približno dvesto metrih zavijte levo, pri tabli, ki kaže proti domačiji Podrodne. Od tod vas bo pot peljala naprej, na vrh Rodn. Na Rodnah se je med drugo svetovno vojno odvijala prva partizanska bitka na Cerkljanskem.

Z vrha se spustite po pobočju, proti Kojci, ki jo vidite naravnost pred sabo, tako kot tudi Orehek in Jesenico. Po slabi uri bolj ali manj položne hoje pridete do doma Lovske družine Otavnik. V bližini boste opazili spomenik prej omenjeni bitki. Od tam sledite planinskim markacijam, ki vas bodo mimo domačije Pri Jelerinu pripeljale na Staro cerkev, kjer je nekoč stala prva cerkev Svetega Ubalda. Po oceni zgodovinarjev naj bi jo tam okoli leta 1780 postavili rudarji s Tirolskega, ki so tu delali v rudniku svinca. Temelji cerkve v gozdu na vrhu majhnega grička so vidni še danes.

S Stare cerkve se umerite po poti v klanec proti domačiji Na Ravnanjivi. Od tam naprej boste morali pošteno zagristi v kolena in spustiti kakšno potno srago po čelu, da boste v slabih dveh urah, preko zdaj že več ali manj zaraščenih senožeti, stali na vrhu Kojce. Tam od lanskega leta dalje stoji lesen bivak, ki so ga postavili člani Mladinskega društva in lovske družine ob pomoči helikopterja Slovenske vojske. Ob njem stoji tudi kopa, ki jo člani Mladinskega društva postavijo vsako poletje – v spomin, kako se je včasih »seklo in grablo« seno v Kojci in ga z »loncami« spravljalo v dolino.

Nazaj v dolino se lahko spustite po drugi strani, v smeri Vrha Ravni do razcepa poti, ki vodi naprej v Zakojco, v smeri proti Otavniku in Poreznu ali dol proti Jesenici, kjer stoji spomenik Bitki na Poreznu, ki se je zgodila konec marca 1945. V njen spomin Planinsko društvo Cerkno vsako leto organizira zimski pohod na Porezen. Grobnica partizanom, ki so jih Nemci pobili po poljih med Jesenico in Orehkom, je pri cerkvi Svetega Ubalda. Cerkev je bila zgrajena leta 1793 in je zaradi svojih baročnih oltarjev na seznamu objektov kulturne dediščine. Po pripovedovanju naj bi bila cerkev pomanjšana kopija cerkve Svete Ane v Cerknem, ker naj bi zanjo naredil načrt isti arhitekt. Tudi orgle, ki ob praznikih še danes služijo svojemu namenu, so bile po pripovedovanju domačinov prinesene iz cerkve Svete Ane. Poleg cerkve stoji mrliška vežica, ki je bila s samoprispevkom zgrajena v letih 2006–2007. Leta 2011 sta bila s pomočjo vračila denarja iz naslova prispevkov krajanov za telekomunikacijo in Občine Cerkno ob cerkvi urejena tudi podporni zid na pokopališču ter pomožni objekt za spravilo orodja.

Pohodnike od tu naprej čaka le še spust nazaj na izhodišče. Za konec le še naša želja:

»Upamo, da se kmalu vidimo v Orehku ali Jesenici!«