KS Novaki: Najbolj si želijo snega

0
2473

Kjer si Gorenjska in Primorska podajata roko, leži vas Novaki. Šteje okrog petsto prebivalcev. Razteza se od Loga, ki je od Cerknega oddaljen približno tri kilometre, pa vse do Davče na severni strani vasi in Robidenskega Brda na vzhodni, kjer se vas sreča z Leskovico in hribovjem Škofje. Na zahodni strani vasi se nahaja najvišja in priljubljena pohodniška točka hribolazcev, Kopa. Vas je precej velika, po dolinah in pobočjih hribov je razporejenih več kot 140 hiš.

»Noathi«, novi ljudje

Zgodovina vasi sega v 13. stoletje. Takrat naj bi na območju današnjih Novakov živelo približno osem kmetov, ki so plačevali dajatve škofjeloški škofiji. Kmalu naj bi, po navedbah zgodovinarjev, vas zajela kuga, ki je pomorila vse prebivalce. Kasneje so se tu naselili novi ljudje. Vas se je zato prvotno imenovala »Noathi«, kar pomeni novi priseljenci. Druga teorija o nastanku imena Novaki pa je, da so edini preživeli prvotni prebivalci nove priseljence klicali »novi vaščani«, oziroma kar Novačani. Vse do 20. stoletja so se domačini ukvarjali predvsem z rokodelstvom, kmetijstvom, gostinstvom in gospodarstvom. Po drugi svetovni vojni so se pričeli zaposlovati v bližnjih tovarnah in začeli počasi opuščati dejavnosti, s katerimi so se preživljali prej.

Vabijo bele strmine, ko so bele

Do vasi lahko dostopamo preko Idrije skozi Cerkno, čez Poljansko dolino preko Leskovice in od letošnjega leta ponovno čez Davško cesto, ki je po poplavah iz leta 2007 spet odprta. Smučarski center Cerkno, glavni razlog za turistično obiskanost kraja, prebivalcem ponuja zaposlitvene možnosti. Zadnja leta pa so zime zelo nepredvidljive.

Zaradi vremenskih razmer umetnega snega pogosto ni mogoče pripraviti.

»Vremena na žalost ne moremo nastavljati. Trendi kažejo, da nam bodo zime tudi v prihodnosti vse manj naklonjene,« pravi Matjaž Kosmač, odgovoren za trženje v hotelu Cerkno, ki upravlja s smučiščem.

Znamenita bolnica v soteski

Poleg smučišča je v Novakih vsem dobro poznana Partizanska bolnica Franja, ki privablja turiste iz vse Slovenije in iz drugih držav. Čeprav je poplava leta 2007 pomembno znamenitost iz druge svetovne vojne skoraj v celoti uničila, je bila s pomočjo državnih sredstev kmalu obnovljena. Obnovljeni in očiščeni pa so bili tudi vsi vodotoki za Velikim in Malim Njivčem, med katerima se v soteski nahaja bolnica. Veliko število tovornjakov in drugih težkih vozil, ki so se v ta namen vozila skozi zaselek Zanjivč, so takrat uničili cestno infrastrukturo, na katero pa se je potem za nekaj časa kar malo pozabilo.

Do čudovitega razgleda

Najvišja točka v krajevni skupnosti se nahaja v zahodnem delu Novakov, na nadmorski višini 1360 m. Poleg čudovitega razgleda na Cerkno, Novake in okoliške hribe sprehod do Kope ponuja tudi možnost spoznavanja raznovrstnega rastlinja.

Turistično društvo je obiskovalcem Novakov želelo podrobneje predstaviti ta skrivnostni del hribovja, zato je uredilo in označilo sprehajalno krožno pot na Kopo, ki je označena s simboli Novaške lok smučke. Vsako leto člani turističnega društva organizirajo tradicionalni pohod na Kopo, kjer pripravijo kulturni program in pogostitev, med potjo proti vrhu pa običajno botanik podrobneje opisuje rastlinje ob poti, kar je za pohodnike nadvse zanimivo. Značilna rastlina, zaščitni znak novaškega turističnega društva, je polaj. Zdravilno zel domačini najraje namočijo v domače žganje in pijačo poimenujejo »polajevc«. Člani turističnega in gasilskega društva, ki so v Novakih zelo aktivni, vsako leto junija organizirajo tudi »Srečanje pod Črnim vrhom«, ki po novem traja kar dva dni. Sobotni program organizirajo novaški gasilci, popoldne poteka gasilski rally, zvečer pa veselica. Nedeljski program, ki ga pripravijo člani turističnega društva, vključuje prikaz starih običajev, vsako leto pa se poleg nastopa enega od slovenskih ansamblov zvrstijo tudi nastopi raznih domačih pevcev in zborov ter folklornih skupin.

Novaška lok smučka

Zaščitni znak vasi Novaki je tudi novaška lok smučka. V te kraje je prišla okoli leta 1920 s prihodom italijanske vojske. Sprva je bila to čisto navadna smučka, za lažjo vodljivost pa so nanjo namestili lok. Redki, ki jo znajo voziti, se z njo vsako leto predstavljajo po slovenskih ter tudi nekaterih avstrijskih smučiščih v okviru prireditev smučanja po starem.

Člani domačega turističnega društva vsako leto smučanje po starem organizirajo tudi na domačem smučišču na Črnem Vrhu. Pobudo za obuditev običajev novaške lok smučke je z ustanovitvijo turističnega društva podal Zdravko Čemažar, tudi avtor knjige z naslovom Novaki, Novačani in »vaznkaš« skozi čas.

V Novakih so ponosni, da je njihov sokrajan Silvo Čemažar oktobra 2014 prejel občinsko Bevkovo nagrado, namenjeno ljudem, ki so s svojimi dosežki na različnih področjih družbenega življenja pomembno prispevali k razvoju Cerkljanske.

Član turističnega društva, ki je z novaško lok smučko prepotoval že velik del Slovenije, Avstrije in Nemčije s ponosom ohranja bogato kulturno dediščino. Poskrbel je tudi za to, da so mnogi stari, že pozabljeni pripomočki in stroji ponovno zaživeli. Ne skrbi le za ohranjanje in obujanje starih vaških običajev, navad in orodij. Poskrbi tudi za to, da jih na najboljši način predstavi ljudem.

Hiše z zgodbami

V Novakih poleg novejših stoji več zanimivih hiš starejšega datuma. Pod partizansko bolnico Franjo stoji domačija Kamlonarše. Hiša je zgrajena v prvobitni zgodovinski podobi, z zidanim pritličjem, nadstropjem iz brun in črno kuhinjo. Omembe vredna je tudi domačija Praprotnik, kjer poleg gostinske ponudbe obiskovalcem z veseljem pokažejo zbirko starih kmečkih orodij. V Novakih še vedno stoji podružnična šola, ki trenutno še deluje, vendar zaradi vse manjšega števila otrok in vse večjega vpisa v prvi razred v Cerkno, obstaja nevarnost, da bo kmalu zaprla svoja vrata.

Valentin Lahajnar, predsednik KS Novaki:

»V prihodnje si v Novakih najbolj želimo investicij in urejanja posameznih odsekov krajevnih in občinskih cest. Pri tem bomo s prispevki sodelovali tudi krajevna skupnost in vaščani. Sam pa si po izvolitvi na mesto predsednika vsekakor želim dobrega in konstruktivnega sodelovanja z novim svetom krajevne skupnosti ter da bi skupaj prispevali k še živahnejšemu utripu naše vasi.«