Ključni dokumenti

0
87

Odlok o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno (.pdf datoteka)

Statut Lokalne turistične organizacije “Laufar” Cerkno – zavoda za pospeševanje turizma (.pdf datoteka)

Etični kodeks za turistične vodnike v destinaciji Cerkno (.pdf datoteka)