Hotel Cerkno v juliju podira rekorde

0
1059

V Hotelu Cerkno v mesecu juliju beležijo 57% rast nočitev glede na julij v lanskem letu. V omenjenem mesecu je bilo kar 3848 nočitev, od tega tuji gostje predstavljajo kar 85% vseh nočitev. Povprečna doba bivanja gostov je 4,2 dni kar je v povprečju 2 dni več kot je slovensko povprečje. Med tujimi gosti močno izstopajo na prvem mestu po nočitvah (2539 nočitev) gostje iz Belgije, sledijo gostje iz Češke, Italije in Francije. Tuji gostje so predvsem agencijski gostje, medtem ko domači gostje koristijo ugodne in privlačne turistične pakete in običajno krajše bivanje. Trend rasti nočitev, ki izjemno izstopa v mesecu juliju se pozna na celotnem obdobju. Od konca zimske sezone, in sicer od meseca aprila in do konca meseca julija je rast nočitev 15 %, kar pomeni kar 1.100 nočitev več v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Na podlagi rezervacij se v Hotelu Cerkno obeta tudi rekorden avgust in september. Kljub temu, da smo sredi poletja pa že potekajo tudi aktivnosti za prihajajočo zimsko sezono v kateri prodajno marketinška služba glede na povpraševanja že napoveduje nove rekorde tudi v zimski sezoni.