Dvig višine turistične takse

0
1095

V skladu z novim Odlokom o določitvi višine turistične in promocijske takse v Občini Cerkno se višina turistične takse zvišuje s sedanjih 1,15 € na 1,6 €. Odlok je stopil v veljavo 1. 9. 2018.

V skladu z odlokom bo z začetkom prihodnjega leta turistični taksi dodan še znesek nove, promocijske takse, ki jo predvideva Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Ta znaša 25 odstotkov turistične takse. Tako bo od 1. 1. 2019 skupna višina takse znašala 2,00 €.