Domačija Kamlonarše

Arhitekturno zanimiva stavbna dediščina

0
3654

V bližini partizanske bolnice Franje stoji domačija Kamlonarše. Domačija je šolski primer arhitekturno zanimive stavbne dediščine – podeželska, kmečka, cerkljanska hiša stara 150 do 200 let. Tip domačije je stegnjena hiša s hlevom, svinjak, kozolec z okroglimi kamnitimi stebri, kovačija ter čebelnjak. Hiša je krita s slamnato streho in grajena iz naravnih ter avtohtonih materialov. V pritličju je veža, črna kuhinja, kamra za gospodarja in izba, ki je glavni prostor hiše, s krušno pečjo. Iz veže se pride tudi v zgornjo kamro ali na skedenj. Gre za starinsko stavbarstvo, ki se spoji s kamnitim in strmim okoljem.