Davški slapovi

0
7228

Potok Davča ustvarja severovzhodno iz smeri Porezen (1630 m) in južno pod gozdnim vrhom Lom (1176 m) v razgibani soteski, troje slapov (Pod kotli) v zatrepu doline in vasice Zgornja Davča, ki se po mogočnosti sicer ne morejo primerjati z največjimi rečnimi slapovi, po lepoti pa so jim vsekakor enakovredni.

Nad Zgornjim slapom je sotočje dveh približno enakih pritokov, zahodni zbira studence Porezna, vzhodni potoki pridrvijo izpod Huma (1423 m) in Konjskega brda (1344 m). Zgornji slap pada do šest metrov globoko v tolmun ozke in globoke struge. Ogled Zgornjega slapu je zaradi strme in ozke soteske možen z urejenega razgledišča nad sotesko. Srednji slap pada v globino z dvojnim slapom in je od vseh Davških slapov najlepši (Pod kotli), severni stržen slapu je mogočnejši, združita se peneče in bučno v temnozelenem tolmunu struge. Najlepši pogled na Srednji slap je z razgledne točke nad strugo. Spodnji slap usmerja vodo preko razjedenih in različno strmih polic v dve glavni strugi, ki se ob zelo močnih nalivih združita in tvorita širši slap. Dostop in ogled Spodnjega slapu je možen po strugi, ob močnejšem vodnem toku bližino slapu lažje dosežemo severno po brežini.