Cerkno uspešno na javnem razpisu za promocijo turistične ponudbe

0
103

V drugi polovici lanskega leta je Cerkno postalo vodilna destinacija slovenskega turizma ter se tako postavilo ob bok preostalim 34 vodilnim destinacijam, ki so v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 opredeljene kot ključni subjekti slovenskega turizma na destinacijski ravni. V okviru umestitve med vodilne destinacije slovenskega turizma, je LTO Laufar Cerkno junija oddal prijavo na javni razpis Slovenske turistične organizacije, z naslovom »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«.  Uspešna prijava na razpis je destinaciji zagotovila sofinanciranje v višini 16.200,00 EUR, ki jih bo LTO Laufar Cerkno, v skladu s terminskim načrtom, namenil izvedbi treh promocijskih aktivnosti. V času trajanja projekta, do konca leta 2020, se bo tako izvedlo snemanje promocijskega videa destinacije; vzpostavilo sodelovanje z vplivnežem (»influencerjem«) ter promoviralo turistično ponudbo destinacije s pomočjo digitalne kampanje, tako na slovenskem, kakor tudi na dveh tujih trgih. Pri izvedbi promocijskih aktivnosti bo poudarek na krepitvi in dvigu prepoznavnosti nosilnih turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo, ki so namenjeni zlasti zahtevnim obiskovalcem, ter promociji elementov trajnostne naravnanosti turističnih produktov.

LTO Laufar Cerkno v skladu s programom dela za leto 2020 nadaljuje z začrtanimi aktivnostmi, tako na področju razvoja, kakor tudi spodbujanja prepoznavnosti bogate in raznolike turistične ponudbe na Cerkljanskem.