Cerkno s pridobljenimi finančnimi sredstvi do obogatitve turistične ponudbe

0
302

V drugi polovici lanskega leta je Cerkno postalo vodilna destinacija slovenskega turizma ter se tako postavilo ob bok preostalim 34 vodilnim destinacijam, ki so v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 opredeljene kot ključni subjekti slovenskega turizma na destinacijski ravni. Doseg tega pomembnega mejnika in pridobitev naziva, destinaciji omogoča možnost prijav na javne razpise tako iz strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kakor tudi Slovenske turistične organizacije, ter s tem pridobivanje finančnih sredstev za razvoj in promocijo turistične ponudbe.

LTO Laufar Cerkno je januarja oddal prijavo na javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, ki v ospredje postavlja spodbujanje razvoja turistične ponudbe, digitalno inoviranje enot nepremične materialne kulturne dediščine ter krepitev kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma v vodilni turistični destinaciji. Spodbuja dejstvo, da je bila prijava na razpis uspešna, kar pomeni pridobitev 111.750,00 evrov finančnih sredstev (od tega 78.225,00 evrov nepovratnih sredstev) za obogatitev turistične ponudbe vodilne destinacije Cerkno. Glavno vodilo pri izvajanju nadaljnjih aktivnosti v okviru projekta izhaja iz vizije slovenskega turizma, da smo zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Nadgradnja turistične ponudbe pa bo med drugim temeljila na oblikovanju in razvoju 5-zvezdičnega doživetja iz obstoječega kulturnega bisera, Arheološkega parka Divje babe.