Cerkno bogatejše za Strategijo razvoja trajnostnega turizma

0
453

Konec leta 2019 je Cerkno postalo vodilna destinacija slovenskega turizma ter se tako postavilo ob bok 34 vodilnim destinacijam, ki so v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 opredeljene kot ključni subjekti slovenskega turizma na destinacijski ravni. V znamenju uvrstitve med vodilne destinacije, je LTO Laufar Cerkno v sodelovanju z zunanjimi izvajalci – Zavodom Novi turizem, Zavodom tovarna trajnostnega razvoja GoodPlace in Zavodom Aliansa, z namenom zasledovanja strateških ciljev iz področja trajnostnega turizma, sredi leta 2020 pričel s pripravo Strategije razvoja trajnostnega turizma v Občini Cerkno 2021–2025. V prvi fazi je bil pripravljen dokument Analiza stanja turizma v občini Cerkno, v katerem je izvajalec v sodelovanju z naročnikom in lokalnimi deležniki analiziral trenutno stanje, uspehe, izzive in priložnosti. Opravljeni so bili individualni poglobljeni intervjuji s ključnimi deležniki v lokalnem okolju, med katerimi so bili predstavniki turističnih in gostinskih ponudnikov, turističnih društev, Cerkljanskega muzeja in Idrijsko – Cerkljanske razvojne agencije. Izvedeni sta bili tudi dve delavnici z lokalnimi deležniki, na temo razvoja produktov ter promocije.

Strategija razvoja trajnostnega turizma je prvi tovrsten dokument na območju občine Cerkno, ki zasleduje vizijo Slovenije kot butične destinacije z zelenimi in aktivnimi doživetji za zahtevne goste ter v ospredje postavlja trajnostno poslovanje. Temelji na treh stebrih, ki so: Destinacijski management, razvoj produktov ter promocija, v okviru navedenih ključnih stebrov pa so opredeljeni strateški cilji, operativni cilji, ukrepi z aktivnostmi, časovnice ter nosilci.

Pridobitev strateškega dokumenta, ki je dostopen na TEJ povezavi, je vsekakor pomemben mejnik za destinacijo, saj predstavlja temelje za nadaljnji trajnostni razvoj turizma.

LTO Laufar Cerkno